Home राज्य मनुष्यबळाची त्रेमासिक माहिती नमुना ईआर-1 मध्ये विहित मुदतीत सादर करा. 30 एप्रिल...

मनुष्यबळाची त्रेमासिक माहिती नमुना ईआर-1 मध्ये विहित मुदतीत सादर करा. 30 एप्रिल 2021 माहिती सादर करण्याची अंतिम तारीख

64
0

चंद्रपूर

मनुष्यबळाची त्रेमासिक माहिती नमुना ईआर-1 मध्ये विहित मुदतीत सादर करा.
30 एप्रिल 2021 माहिती सादर करण्याची अंतिम तारीख
चंद्रपूर दि.19 एप्रिल :चंद्रपूर जिल्हयातील सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रातील सर्व आस्थापणांना, सेवायोजन कार्यालये (रिक्तपदे सक्तीने अधिसुचित करणे) कायदा, 1959 व नियम 1960 च्या कलम 5(1) अन्वये सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील शासकीय, निमशासकीय , तसेच कलम 5(2) अन्वये खाजगी क्षेत्रातील कायद्यांतर्गत असणाऱ्या आस्थापणांना त्यांच्या आस्थापणेवर असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांची सांख्यिकी माहिती, प्रत्येक तिमाहीस, विषयांकित कायद्यातील तरतुदीनुसार विहीत नमुना ईआर-1 मध्ये नियमितपणे, महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन पध्दतीने सादर करणे बंधनकारक आहे. अशी माहिती जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रांचे सहाय्यक आयुक्त भैय्याजी येरमे यांनी दिली आहे.

त्यानुसार मार्च 2021 अखेर संपणाऱ्या तिमाहीची नमुना ईआर-1 मधील त्रैमासिक सांख्यिकी माहिती संकलनाचे काम जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, प्रशासकीय भवन,पहिला माळा,हॉल क्र.5/6 चंद्रपूर या कार्यालयाद्वारे ऑनलाईन पध्दतीने चालू असून, या सर्व आस्थापणांनाकडून 100 टक्के प्रतिसाद मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. या सर्व आस्थापणांना या कार्यालयाकडून यापूर्वीच युझर नेम व पासवर्ड देण्यांत आलेले आहेतच. त्याचा वापर करुन प्रत्येकाने या विभागाच्या www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर लॉगीन करावा व आपली अचूक माहिती ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावी. मार्च 2021 अखेरचे तिमाही विवरणपत्र सादर करण्याची अंतिम तारीख 30 एप्रिल 2021 ही आहे. याची सर्व आस्थापनांनी नोंद घ्यावी व हे तिमाही विवरणपत्र विहित मुदतीत ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावे व कायद्याचे अनुपालन करून सहकार्य करावे.
प्रत्येक आस्थापणेने आपला नोंदणी (Employer Profile) तपशील देखील आवश्यक ती सर्व माहिती नोंदवून तात्काळ अद्ययावत करावा,

यासंदर्भात कोणत्याही स्वरुपाचे सहकार्य अथवा माहिती आवश्यक असल्यास ई-मेल आयडी [email protected] /[email protected] यावर आपला उद्योजक नोंदणी क्रमांक व इतर सर्व आवश्यक तपशीलासह संपर्क साधल्यास, आपणांस या कार्यालयाकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल ,असेही श्री.भैय्याजी येरमे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये सुचित केले आहे.

प्रतिकार न्यूज

बातम्या आणि जाहिरातकरीता संपर्क साधावा - 7038636121

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here